ເຕັກໂນໂລຊີເນັດ (ຕາຂ່າຍໄຟ້າ)
ບ້ານເຄື່ອນໄຫວ          ສ້າງພື້ນຖານ          ຄຸດເຄົ້າຮ້ອນໃຕ້ດິນ          ເປຣເເກຣມທົວໄປ          ໂຕອັກສອນ ໂປຣເເກຣມຫລືອນ          ສູນນານຸກົງ            ກ່ຽວກັບ
QQ:85205014        ເລກໂຕອັກສອນໂຕເຕັກ:400-799-0908  15355961717       ອີເມວລ໌ທີ່ຕິດຕໍ່:xsd@66ra.com          ຕິດຕັ້ງ:ໂຮງງານໄຟລ໌ສັນຍົງ, ສູນສຸດ 2, ຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ດິນຟ້າອິດ, ສູງນາູນ, ເປນນັກໂຮງຮຽນລອນດອນ